Stress- en burn-out coach, life coach


We maken een onderscheid tussen goede stress (eustress) en ongezonde stress (dystress). Goede stress motiveert en geeft energie, ongezonde stress vermindert juist de prestaties en veroorzaakt zorgen of paniek.

Stress kan acuut of chronisch zijn. Chronische stress kan leiden tot gezondheidsproblemen doordat je over je grenzen gaat.

Tenslotte kan stress veroorzaakt worden door interne of externe factoren. Interne stress wordt veroorzaakt door gevoelens en gedachten. Externe stress komt van buitenaf. Een burn-out wordt meestal veroorzaakt door teveel stress op het werk, maar ook een overbevraging in je privésfeer kan zorgen voor een burn-out. De gezondheidssector en het onderwijs zijn de grootste risicoberoepen voor burn-out.

Een burn-out krijg je meestal niet meer in je eentje opgelost. De dokter stelt je burn-out vast en schrijft je verplichte rust voor. En dan? Dan komt de coach in actie. In verschillende fasen werken we naar een duidelijk doel toe. We onderzoeken samen waar het fout gaat en hoe we de stress kunnen wegnemen of kunnen ombuigen. Als het wat beter gaat, bekijken we wat je nodig hebt om weer aan het werk te kunnen. Dit kan in overleg met de werkgever.

Een actieplan is steeds een langetermijntraject. Je krijgt bij het begin van je traject een duidelijke planning.

It’s not stress that kills you, it’s your reaction to it.

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: